Jak úspěšná je integrace v Sasku a u nás?

O tom by mohl něco zjistit na regionální úrovni plánovaný projekt sociálních služeb Stollbergu Lebenshilfe a Sociálního centra sociálních služeb Obrnice. Z iniciativy Cristiana Ahnera ze stollbreské radnice přijela delegace z partnerské obce Obrnice do Stollbergu, aby pokračovala v dosavadní spolupráci. Jednání proběhlo v sociálním zařízení Lebenshilfe. Přítomní se shodli na tom, že připraví malý projekt zaměřený na problematiku integrace minorit. Pokračovat ve čtení „Jak úspěšná je integrace v Sasku a u nás?“

Projekt „Hračkářský průmysl v Krušnohoří – dvě země – dvě cesty“

 

Oblastní muzeum v Mostě ve spolupráci s německým spolkem Förderverein des Museums Olbernhau e.V. bude v následujících dvou letech mapovat poválečnou historii hračkářské výroby na obou stranách hranice Krušných hor. Krušnohorská hračka je stěžejním tématem pro oba partnery. Mostecké muzeum jako vedoucí partner na tento projekt s názvem „Hračkářský průmysl v Krušnohoří – dvě země – dvě cesty“ získalo dotaci z programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Celkový rozpočet projektu činí 237.450 €, z toho 85 % poskytne EU. Pokračovat ve čtení „Projekt „Hračkářský průmysl v Krušnohoří – dvě země – dvě cesty““

Členská společnost našeho euroregionu slaví 20 let své existence

Česko – německá obecně prospěšná společnost Energie se sídlem v Meziboří a Langenau byla založena 23. 3. 1998. V počátcích její činnosti jí pomohli němečtí partneři z tamějších chráněných dílen při založení podobné chráněné dílny pro postižené v Meziboří. Tato chráněná dílna neslouží pouze výrobním účelům, ale také jako terapie postiženým. Ředitel společnosti Milan Konečný ji řídí již 12 let. Kdo si vzpomíná na těžké začátky Energie, musí jeho práci vysoko ocenit. Pokračovat ve čtení „Členská společnost našeho euroregionu slaví 20 let své existence“

Předvánoční zasedání Monitorovacího výboru

Hostitelem výboru, který rozhoduje o programu česko-saské přeshraniční spolupráce a o velkých projektech, byla 4. prosince Katholische Pfarrei St. Petrus v Drážďanech. Na jednání prezentovaly realizaci Fondu malých projektů všechny čtyři česko-saské euroregiony, Krušnohoří/Erzgebirge, Nisa, Elbe/Labe a Egrensis. Za náš euroregion uvedla realizaci tohoto fondu jednatelka Beate Ebenhöh a představila dva projekty – Soutěž mladých hasičů euroregionu v Oseku a Sportovní den seniorů v Annabergu-Buchholzi. Náš euroregion byl oceněn za práci komisí a za mediální práci. Pokračovat ve čtení „Předvánoční zasedání Monitorovacího výboru“

BLATNO A SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2018

Toto psaní musím vzít trochu zeširoka. Když jsem před loňským setkáním rodáků do kostela připravovala prezentaci fotografií z našich obcí a akcí, došlo mi, že možná nastal ten správný čas si trochu „zasoutěžit“ s ostatními obcemi v Ústeckém kraji, dát o sobě v konkurenci s ostatními trochu vědět, protože je u nás spusta krásných míst, také díky pomoci mnoha dobrovolníků jsou hezké středy obcí a že se u nás děje spousta občanských aktivit, kulturních a sportovních akcí a téměř ve všech obcích že existují spolky a party lidí, kteří se schází a druží a společně nejen že pomáhají se zlepšováním vzhledu obcí a již zmíněných středů, návsí, ale sami pro sebe udržují různé tradice, anebo si vytvářejí nové, díky kterým se lépe poznávají a vtahují mezi sebe nové obyvatele. A to je velká cennost a zdálo se mi, že bych s tím měla něco užitečného udělat.

Pokračovat ve čtení „BLATNO A SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2018“

Společné grémium euroregionu

Na hradě Hněvín v Mostě se sešli 29. listopadu zástupci obou vrcholných orgánů euroregionu na společném zasedání. Zhodnotili dosavadní práci euroregionu, vysoce ocenili přínos Fondu malých projektů v programu Interreg V-A v prohlubování přeshraniční spolupráce a nastínili záměry do příštího roku. Měla by to být nadále aktivní role odborných komisí, pokračování ve vydávání Infopressu a v mediální práci, užší spolupráce s dosavadními partnery a sousedními euroregiony. Jako každý rok, i letos byly při této příležitosti uděleny Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci. Gertruda Liptáková z Oseku ji obdržela za dlouholetou práci se seniory Oseku a Frauensteinu a Dietmar Bastian z Annabergu za dlouholetou práci s mládeží v oblasti kultury a sportu.

Lokální řídící výbor schválil 13 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 28. listopadu 2018 ve Freibergu obdrželo k rozhodování celkem 14 projektových žádostí. Schváleno bylo 13 projektů, jeden projekt nedosáhl požadovanou hranici 50 bodů. Za Centrum pro regionální rozvoj ČR se zasedání zúčastnila Ing. Lenka Klognerová a za saský Správní orgán Kooperačního programu Česko-saské spolupráce Interreg V-A Yvonne Schönlein. Za MMR ČR se zasedání zúčastnili Dr. Jiří Horáček a Ing. Karel Malát. Pokračovat ve čtení „Lokální řídící výbor schválil 13 projektů“

Předvánoční komise

Předseda německé části komise pro hospodářství a turistiku Mathias Lißke pozval komisi tentokrát na předvánoční jednání do Crottendorfu, známému výrobou vánočních františků. Vyrábějí se zde 80 let a celý objekt se stal oblíbeným výletním místem pro rodiny s dětmi. Cestovní ruch byl také hlavním tématem jednání komise. Pokračovat ve čtení „Předvánoční komise“