Sportovní hry dvou euroregionů připraveny

V Drážďanech ve sportovním svazu Stadtsportbund Dresden e. V. se 27. 6. 2017 sešli členové sportovních komisí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a Euroregionu Elbe/Labe, aby dokončili přípravu společných sportovních her, která započala v Lounech 3. 5. 2017.
Přítomné přivítal prezident drážďanského sportovního svazu Lars-Detlef Kluger a přislíbil pomoc v organizaci her. Hlavní organizátorkou je nadále Mgr. Denise Lehmann z vedení tohoto svazu. Na jednání byla již projednána a odsouhlasena konkrétní příprava her. Soutěže proběhnou 15. 9. 2017 od 10 do 15 hod. Soutěže v lehké atletice se uskuteční formou víceboje v kategoriích běh 70 m, štafetový běh 4×75 m a hod kriketovým míčkem. Pro chlapce z ročníků 2004–2005 je určeno utkání v malém fotbale mužstev 5 +1, předpokládá se okresní úroveň. Dívky obou euroregionů do 15 let se utkají ve volejbale. Nově bylo odsouhlaseno zařazení šachové hry pro žáky do ročníku narození 2003. Počítá se s družstvy o 5 členech, alespoň jedním členem by měla být dívka.
Sportovní hry obou euroregionů zajistí projektem Stadtsportbund Dresden e. V. a projektovým partnerem bude česká část Euroregionu Elbe/Labe. Pro vypracování finančního plánu zašlou všichni partneři návrhy svých nákladů. Po jednání následovala podrobná exkurze sportovišť.