Zemědělci v euroregionu

7. října 2017 proběhne v Oederanu, místní část Memmendorf Saské zemské mistrovství v orbě, kterého se zúčastní i čeští partneři. Současně se koná 20. bramborářská slavnost. Informace v příloze, dotazy směřujte na Okresní agrární komoru v Mostě, na předsedkyni zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří Ludmilu Holadovou.

Mistrovství v orbě