Mladí hasiči ze Stollbergu v Obrnicích

Po několika setkáních, společných akcích a projektech našich partnerských měst jsme my, mladí hasiči z Gablence, což je místní část Stollbegu, měli možnost seznámit se s partnerskými Obrnicemi v ČR. Navštívili jsme zdejší hasiče u příležitosti oslav 130. jubilea založení jejich sboru. Byl to krásný den, plný zážitků. Vychutnali jsme si za hezkého slunečného dne srdečnost a pohostinnost hostitelů a skvěle se bavili, navzdory rozdílným jazykům. Díky paní tlumočnici a muži paní starostky Obrnic jsme rychle zapadli do početné skupiny účastníků slavnosti a prohlédli si s nimi jak areál, tak i prostory hasičské zbrojnice. Mladí hasiči předvedli během slavnosti mnoho svých požárních cvičení pro veřejnost a my jsme si pak s nimi také společně zahráli stolní fotbal.  Doufáme, že brzy uvítáme mladé hasiče z Obrnic u nás.

Setkání mladých hasičů se konalo v rámci aktivit projektu, který podpořil Fond malých projektů Euroregionu Krušnohoří v programu Interreg V-A