Komise pro muzea a kulturní památky

Místem jednání této komise bylo 30. srpna 2017 muzeum Kalkwerk Lengefeld, známé z mnoha úspěšných přeshraničních projektů.  Komise se seznámila se stavem realizace programu Interreg V-A, především pak s Fondem malých projektů. V tomto fondu byly také podány dva projekty z oblasti historie a muzejní práce, které komise hodnotila. Jednalo se o projekt Zaniklé textilnictví v Krušnohoří a Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací. K oběma projektům měla komise připomínky ohledně malé preciznosti žádostí, nedostatečně stanoveného geografického vymezení, rozplizlosti a poukazuje na nutnost zapojení dalších partnerů (muzeí). Připomínky budou sděleny žadatelům a komise požádá prostřednictvím svých zástupců v Lokálním řídícím výboru o stanovení podmínek. Projekty doporučuje.    

Živá diskuse se rozvinula o projektových záměrech muzeí. Muzeum Oelsnitz připravuje rekonstrukci bývalé hlubinné šachty, kde je umístěno. Komise navrhuje spolupráce s Hornickým muzeem v Mostě, které má stejnou problematiku. Mostecké muzeum plánuje konferenci o historii přesunutého kostela v Mostě k 500. výročí zahájení jeho výstavby a konferenci o kamnářství. Sklářské muzeum v Neuhausenu, které je ve vlastnictví obce má finanční problémy s údržbou a rekonstrukcí, ale vzhledem k nevstřícnému postoji starosty nemá možnost ucházet se o projekty. Podobné problémy má i ředitel muzea ve Freibergu, předseda německé části komise Dr. Ullrich Thiel. Na základě zcela jiné koncepce starosty Freibergu odchází z funkce ředitele a komisi opouští.  Vedl ji od jejího založení a prosadil v ní celou řadu    výborných projektů. Členové komise se s ním velmi dojemně rozloučili a doufají, že zůstane alespoň jejím čestným členem. Po ukončeném jednání provedla vedoucí muzea Kalkwerk Martina Reichel, dlouholetá členka komise, kolegy ve svém zařízení.