Regionální televize společně

V Marienbergu se v pondělí 22. ledna 2018 sešli ve volnočasovém zařízení Baldauf Villa zástupci dvou regionálních televizí se zástupci euroregionu, aby projednali záměr jeho společné prezentace, především z pohledu turistických atraktivit a zajímavých akcí tohoto sdružení. Za českou stranu se zúčastnil Jan Punčochář z regionální televize rtm+, známý ze svého dřívějšího působení v celostátní televizi Prima a dále jednatel Euroregionu Krušnohoří F. Bína. Za saskou stranu se zúčastnil tohoto setkání zástupce regionální televize Mittelerzgebirge MEF GmbH Frank Langer a Constanze Ulbricht, vedoucí volnočasového zařízení Balduf Villa. Je organizátorkou mnoha česko-saských projektů a akcí, vyznamenaná také Cenou Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Na marienberském jednání byly dohodnuty první kroky spolupráce, po kterých by se měla rozvinout do větších projektů. Čeští zástupci se budou aktivně podílet na soutěži saských regionálních televizí, kterou pořádá Constanze ve svém kulturní zařízení. Společné projekty regionálního zpravodajství o euroregionu byly sice v nedávné minulosti podány a realizovány, bohužel neměly pokračování.