Partnerství Meziboří – Sayda

Na pozvání starosty Saydy Volkera Krönerta se setkali 29. ledna 2018 zástupci Meziboří s představiteli partnerského města Sayda a s předsedou místního sportovního spolku Volkmarem Herklotzem. Na programu bylo zhodnocení dosavadní spolupráce obou partnerských měst i s kritickými poznatky z loňského roku, ale především šlo o náměty společných projektů do budoucna. Nadále se počítá se sportovními a kulturními akcemi dětí, sportovců a seniorů. Partnerská města Meziboří a Sayda doplňuje jejich společné partnerství italské město Sogliani al Rubicone. I s ním počítají ve svých plánech na příští rok, vypraví se tam početné delegace obou měst na sportovní slavnost. Oba starostové, Petr Červenka a Volker Krönert, si na setkání v Saydě vyměnili zkušenosti ze získávání a účtování dotací, z vedení tepelného hospodářství a samozřejmě ze sestavování rozpočtu. Na závěr byla podepsána projektová žádost na realizaci další smysluplné spolupráce.