Evaluace programu Interreg V-A

V Drážďanech se 2. 2. 2018 na svém předposledním zasedání sešla v saském kancléřství řídící skupina, aby projednala připomínky vzešlé z posledního jednání ze dne 24. 10. 2017. Pod vedením Ywonne Schönein ze saského řídícího orgánu se sjednotili členové skupiny se zhotoviteli evaluace, společností  Metis GmbH z Vídně, na pracovním postupu zapracování připomínek do závěrečné zprávy. V této řídící skupině zastupují česko-saské euroregiony  jednatelé Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge Beate Ebenhöh a František Bína. Návrh hodnotící zprávy se zapracovanými připomínkami bude připraven ke schválení na posledním zasedání skupiny v březnu. Její stanoviska je možné předávat ještě do 9. února 2018 a po jejím schválení bude předána Monitorovacímu výboru. Zpráva obsahuje např. efektivitu žádostí, hodnocení jejich kontroly, problémy předfinancování projektů, střet zájmů, důvody zamítnutí projektů a podobné údaje. Návrhy na zlepšení budou však moci být realizovány až v novém programu, protože ten stávající je již z devadesáti procent vyčerpán.  Komunikační strategie obsahuje hlubokou analýzu prezentace programu a obsahuje i několik podnětů pro její další zkvalitnění, jako je třeba větší uplatňování newsletteru, aktivních graficky aktualizovaných webových stránek, větší užívání videa. Jako dobrý příklad byl na jednání uveden Infopress Euroregionu Krušnohoří.