Kraj a jeho euroregiony

V sídle Ústeckého kraje se sešli 5. února 2018 zástupci Euroregionu Labe a Euroregionu Krušnohoří s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, radním pro regionální rozvoj PhDr. Ing. Zdeňkem Matoušem a pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje, aby jako vždy počátkem nového roku zhodnotili dosavadní spolupráci a dojednali spolupráci v letošním roce. Jednatel Euroregionu Krušnohoří Mgr. František Bína představil přítomným práci euroregionů, roli komisí v procesu hodnocení projektových žádostí a jejich úlohu v iniciaci projektových záměrů a v přípravě rozvojové strategie Euroregionu Krušnohoří do roku 2030. Vysoce ocenil zastoupení odborníků z krajské úřadu v komisích euroregionu – nejen jejich vysokou profesionalitu, ale i ochotu a nasazení v řešení úkolů euroregionu. Ocenil také zastoupení euroregionu v Komisi pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje. Ředitel Euroregionu Labe Mgr. Vladimír Lipský představil fungování Fondu malých projektů a Monitorovacího výboru. Ocenil podporu kraje při prosazování priorit v programu Interreg V-A, především prioritní osy institucionální spolupráce, která obsahuje Fond malých projektů. V následné příjemné a věcné diskusi byly projednány další konkrétní podněty spolupráce, jako je doplnění komisí pracovníky krajského úřadu, účast euroregionů v zahraničních vztazích kraje, společná příprava nového programu. Předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiří Hlinka nezapomněl poděkovat kraji za pomoc při překonání přechodného období před zahájením Interregu V-A. Ústecký kraj euroregionům ale i nadále pomáhá a euroregiony si tak vytvářejí rezervu na horší časy, které před zahájením nového programu zcela jistě opět nastanou.