Kultura a mládež

V Bílině se na radnici sešli 1. března 2018 členové komise pro kulturu a mládež ke svému dalšímu jednání. Nová místostarostka Bíliny Vendula Vodičková, nová členka komise, představila v úvodu historii a rozvoj města. Jako obvykle měli členové komise k hodnocení nejvíce projektů ze všech komisí, tentokrát jich bylo sedm. Komise všechny projektové žádosti detailně posuzovala a doporučila je s drobnými připomínkami ohledně nákladů na vybavení ke schválení v Lokálním řídícím výboru. Seznámila se také s aktuálním stavem Fondu malých projektů a česká strana vznesla dotaz, proč se na saské straně podává méně projektů. Dozvěděla se, že důvodem jsou rozdílné předpisy, které jsou na saské straně komplikovanější, a proto si mnoho potencionálních žadatelů vyhledává i jiné programy. Podrobně se také členové komise zabývali rozvojovou strategií euroregionu a vytvořili pracovní skupinu pod vedením obou předsedů, která do ní zpracuje návrh témat.  Na závěr Vendula Vodičková provedla komisi radnicí a doprovodila ji i na věž. Příští jednání komise bylo stanoveno na 24. května na saské straně.