Lokální řídící výbor schválil celkem 16 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 14. 3. 2018 v Mostě v Divadle rozmanitostí obdrželo k rozhodování celkem 16 projektových žádostí. Všechny byly schváleny a jeden další projekt bude hodnocen v oběžném řízení. Schválení všech projektů svědčí o výborné práci jak finanční, tak i projektové manažerky, které projekty s žadateli detailně konzultovaly. Za Centrum pro regionální rozvoj ČR se zasedání zúčastnil Ing. Oldřich Dolejší, který přispěl velkou měrou k vysvětlení aktuální problematiky opakovaných projektů. Toto zasedání Lokálního řídícího výboru se s ní setkalo poprvé. Podle změněného Programového dokumentu musí být opakované projekty kráceny. Euroregiony v současné době usilují o jeho zmírnění pro projekty dětí a mládeže.  Na jednání se představila nová členka Lokálního řídícího výboru Constanze Ubricht, vedoucí volnočasového zařízení Baldauf Villa v Marienbergu, známá z mnoha přeshraničních aktivit.

Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. Celkem ještě zbývá v současném programovém období téměř milion EUR (923 357,60 €). O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly plně zohledněny. Jednání výborně tlumočila, jako obvykle, Luise Zelenková.

Schválené projekty LŘV 14.3.2018