Kultura a mládež

Komise pro kulturu a mládež se sešla hned ráno 24. května 2018 v jednatelství německé části euroregionu ve Freibergu. Protože je tako komise pověřena návrhem na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci, zabývala se jejím udělením značnou část svého zasedání. Komise pověřila jednatelství zveřejněním výzvy na udělení ceny na webových stránkách, v Infopressu a v dalších médiích v rámci euroregionu, ale sama již také vytipovala několik kandidátů. Detailně byl poté připraven tradiční adventní koncert euroregionu, který se uskuteční tentokrát 8. prosince v Annabergu. Poté se zabývala hodnocením předložených projektů do Fondu malých projektů. Jako obvykle jich měla k hodnocení nejvíce ze všech komisí, tentokrát jich bylo 12. Komisi se přestavila nová členka, Kathrin Hillig, jednatelka kontaktního a kulturního centra Středosaského okresu.