Sociální komise

Sociální komise se sešla odpoledne 24. 5. 2018 ve Freibergu, v sídle jednatelství německé části euroregionu. Podle plánu činnosti se komise na svém zasedání zaměřila na téma začleňování postižených dětí do školních kolektivů během školní docházky, a zástupce zemského rady Středosaského okresu Jörg Höllmüller představil realizaci inkluse na příkladu školy Dr.-Lothar-Kreyssig-Förderschule und Wirtschaftsgymnasium/ BSZ „Julius Weisbach“ Freiberg/pobočka Flöh. Zde spolupůsobí studenti ekonomického gymnázia společně s dětmi patřící do zvláštní školy. O této problematice, která je velmi podobná v obou zemích, se poté dlouho vedla živá diskuse. Komise poté hodnotila tři projekty v sociální oblasti podané do Lokálního řídícího výboru a doporučila je po projednání ke schválení. Další jednání se uskuteční na české straně a bude věnováno podle střednědobého plánu činnosti aktuální drogové problematice.