Fond malých projektů

 

 

Lokální řídící výbor

Na zasedání Lokálního řídícího výboru ve Freibergu 30. 5. 2018 bylo předloženo celkem 22 projektů. Dva projekty nedosáhly požadovanou hranici 50 bodů, a proto byly z rozhodování vyřazeny. Vzhledem k tomu, že nebyl dosud schválen upravený Realizační dokument, ve kterém již nebudou muset být kráceny projekty pro děti a mládež, byly tyto projekty schváleny bez výše dotace.

Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. Celkem ještě zbývá v současném programovém období téměř milion EUR. O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly většinou zohledněny.

Přehled schválených projektů LŘV 30.5.2018