Česko-saská spolupráce

  1. zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci

Na jubilejní zasedání této komise, složené ze zástupců vlád, ministerstev, saských vládních ředitelství, českých krajů a česko-saských euroregionů, pozval saský ministerský předseda Michael Kretschmer 11. června 2018 u příležitosti 25. výročí podpisu Společného prohlášení o spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko nejen členy komise, ale také i  mnoho významných hostů. Všichni velmi ocenili příjezd českého premiéra Andreje Babiše, který si i ve složité době sestavování vlády našel čas, aby svou přítomností podpořil česko-saskou spolupráci. Vysoce ji také ve svém projevu vyzdvihl.  Po projevech obou premiérů měli přítomní možnost si v neformálních rozhovorech vyměnit zkušenosti z přeshraniční spolupráce a prohloubit dosavadní kontakty.

Další den pokračovalo jednání komise v devíti pracovních podskupinách. Euroregiony byly zastoupeny v podskupině pro územní rozvoj, spolupráci euroregionů, krajů a pro turistiku. České euroregiony zde zastupoval jednatel Euroregionu Krušnohoří Mgr. František Bína a saské euroregiony jednatel Euregia Egrensis Steffen Schönicke.

Pro euroregiony je potěšitelné, že role euroregionů je velmi pozitivně hodnocena, a že se nadále v novém programovém období počítá s jejich Fondem malých projektů, na který by mělo připadnout 15 % z celkové alokace programu na podporu přeshraniční spolupráce Interreg.