Tematická setkávání

Aby se našel vhodný nástroj práce s veřejností pro náš kooperační program, pozval Společný sekretariát programu Interreg V-A Sasko-Česká republika své partnery dne 13. září na setkání do Freibergu. Zástupci Správního orgánu a Saské rozvojové banky diskutovali s euroregiony a se zástupci českých krajů o zpracování koncepce nové formy akcí s námětem „Tematická společná setkávání“.

Záměrem je seznámit odborníky, zástupce zájmových organizací a novináře s příklady dobré praxe přeshraniční spolupráce, a především vytvořit příležitosti pro vzájemnou výměnu zkušeností. Z pohledu na nové programové období se dá očekávat právě z těchto tematických propojení partnerů vysoká přidaná hodnota. Zpracování konceptu proběhlo ve velmi konstruktivní a přátelské atmosféře, což se poté odrazilo i v konečném výsledku. Již na podzim roku 2019 by měla být tematická vzájemná setkávání dobře připravena a měla by se pak stát součástí přeshraniční spolupráce.