Agrární spolupráce

Projekt ve Fondu malých projektů s tímto názvem umožnil 18. září 2018 setkání zemědělců nejen z Euroregionu Krušnohoří, ale i z celého kraje. Jednání proběhlo v zasedacím sále výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích.

Spolupráce českých a saských zemědělců trvá již 25 let a projekt umožnil nejen rozsáhlejší výměnu informací a zkušeností, ale také prohloubení dosavadních dobrých a užitečných kontaktů.  Předsedkyně zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří Ludmila Holadová seznámila přítomné s dosavadní realizací projektu, především soutěž v orbě, a poté je podrobně seznámila se situací v zemědělství v důsledku sucha. Zemědělcům pomůže v jejich těžké situaci stát, ministr zemědělství ČR přijede dokonce i do Mostu. Předseda německé části zemědělské komise euroregionu Werner Bergelt pak představil velmi podrobně situaci na saské straně, což zaujalo i místní regionální televizi. Jeho přednáška vyvolala velkou odbornou diskusi. Ukázalo se, že je situace v zemědělství obdobná na obou stranách hranice, a dosavadní spolupráce se ukázala jako velmi přínosná. Vysoce odborné jednání tlumočil Ing. Roman Honzík z Výzkumného ústav rostlinné výroby, v. v. i. v Chomutově.

Po jednání si všichni s velkým zájmem prohlédli výstavu Zahrada Čech.