VELETRH OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Okres­ní hospodářská komo­ra v Chomu­tově pořádá tradiční Krušno­horský Byznys Day jako veletrh obchod­ních příleži­tostí.

Uskuteční se 25. 10. 2018 v Měst­ském diva­dle v Chomu­tově.

Setkání pod­nikatelů, měst, obcí, Eurore­gionu Krušno­hoří, odborníků a široké veře­jnos­ti.

Nová setkání, nové tech­nolo­gie, nová part­ner­ství.

Pozván­ka:

https://www.ohkcv.cz/udalosti/3‑rocnik-veletrhu-krusnohorsky-byznys-day/