Beate měla narozeniny

Jed­nání obou jed­na­tel­ství Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge 11. říj­na 2018 ve Freiber­gu o přípravě zasedání Lokál­ního řídícího výboru a o náplni jed­nání odborných komisí v hod­no­cení pro­jek­tových žádostí, spo­ji­ly oba teamy eurore­gionu s oslavou narozenin Beaty Eben­höh. Beate je jed­natelk­ou německé části eurore­gionu od roku 1993.