Nové partnerství seniorů

Další partnerství, které vzniklo v Euroregionu Krušnohoří, je partnerství seniorů z Mostu a Marienbergu. V Mostě ho zaštiťuje Městská správa sociálních služeb a na saské straně je to organizace spojených sociálních zařízení s názvem Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge. Tato organizace sestává z pečovatelských domů zahrnující města a obce Olbernhau, Zschopau, Marienberg, Schneeberg, Dörnthal a Wernsdorf. A právě rezidence seniorů v Marienbergu Seniorenresidenz „Am Markt“ je partnerem připravovaného projektu s Městskou správou sociálních služeb v Mostě už i proto, že Most a Marienberg jsou partnerská města. Senioři obou zařízení i jejich pracovníci chtějí prožít společně krušnohorské Vánoce, předat si navzájem zkušenosti a poznatky a v neposlední řadě se seznámit s tradicemi a vánočními zvyky na druhé straně Krušných hor. Projektový záměr spolu partneři několikrát projednávali, poslední jednání v Mostě 17. 10. již vyústilo v podání projektu, který by začínající spolupráci měl podpořit. Vánoční atmosféru si mostečtí i marienberští senioři už vychutnají společně.