Rada Euroregionu Krušnohoří v Mostě

Na svém říjnovém zasedání se sešla rada 12. 10. 2018 na radnici v Mostě. Zabývala se přípravou zasedání Lokálního řídícího výboru, které se tentokrát uskuteční v listopadu ve Freibergu a hodnotila dosavadní realizaci Fondu malých projektů, určeného pro podporu setkávání lidí ve společném příhraničím regionu. Euroregion spravuje tento oblíbený fond a cítí za něj velkou odpovědnost, proto je příprava na něj vždycky důkladná. Finanční manažerka Ing. Petra Konečná radu seznámila se staven čerpání tohoto fondu a konstatovala, že na české straně zbývají již omezené prostředky ve výši cca 60 000 EUR, zatímco na saské straně je to cca 600 000 EUR.
Značná část jednání rady se byla věnována samozřejmě výsledkům komunálních voleb a rada připravila alternativy fungování euroregionu v této přechodné době. Rada ve svém složení by měla pokračovat až do valné hromady v březnu, kdy proběhne volba nové rady.