Euregio Egrensis

Na valnou hromadu Euregia Egrensis byl pozván jednatel našeho euroregionu. Oba euroregiony spolu dlouho úzce spolupracují a do budoucna plánují společné projekty, jako je např. společná rozvojová strategie, provázanost v projektu světového dědictví Montanregion a velké možnosti skýtá spolupráce v cestovním ruchu. Euregio Egrensis je jedním z prvních euroregionů v ČR, sestává z české, saské a bavorské části. Po jeho založení ale došlo k přerušení jeho činnosti, která se obnovila po nástupu nového jednatele Ing. Lubomíra Kováře a dosáhla pak i daleko vyšší úrovně. Na jednání valné hromady v Chodově 26. 10. 2018 byla projednána dosavadní činnost sdružení, zpráva kontrolní a revizní komise a projednáno bylo další zaměření a aktivity tohoto úspěšného euroregionu. Pro náš euroregion byl zajímavý způsob jeho hlasování. Hlasuje se podle počtu obyvatel města či obce, za každou tisícovku jeden hlas. Pro Egrensis byla zajímavá práce našich odborných komisí v posuzování projektů a v iniciaci projektových záměrů.