Sociální komise netradičně a kulinářsky

V Lounech se sociální komise sešla 31. října nikoliv na radnici, ale u své aktivní členky Táni Tkadlečkové. Táňa je široko daleko známá jako vynikající kuchařka a komise se o tom přesvědčila. Ale skvělé jídlo nebylo hlavní náplní lounského jednání. Komise připravila náměty jednání pro příští rok, do kterých prioritně zařadila výměnu zkušeností z komunitního plánování, dobrovolnickou práci a její financování, integraci znevýhodněných skupin obyvatel, aktivity důchodců a drogovou závislost. Náplní práce bude nadále hodnocení projektových žádostí a iniciace projektů v sociální oblasti. Komise zpracovala svůj příspěvek do rozvojové strategie euroregionu a tento příspěvek patří mezi ty nejkvalitnější. Pod mottem „Žít, pracovat a bydlet v euroregionu“ podrobně rozpracovala jednotlivá témata. Rozvojová strategie bude zpracována vybranou agenturou a zahrne i sousední euroregiony. V neformální části jednání si členové vyměnili zkušenosti především z využívání prostředků na sociální práci.