Advent v Krušnohoří

Vážené dámy, vážení pánové,
milí mediál­ní part­neři,

srdečně Vás zveme na 25. advent­ní kon­cert pěveck­ých sborů Eurore­gionu Krušno­hoří do kostela Sankt Kathari­nenkirche Buch­holz, 09456 Annaberg-Buch­holz OT Buch­holz, An der Kathari­nenkirche 2

dne 8. pros­ince 2018 v 15:00 hod.

Advent v Krušno­hoří

Překrás­né a fascin­u­jící je v před­vánoční době tradiční vys­toupení pěveck­ých sborů v Krušno­hoří. Vánoční posel­ství, rozjímání a radost­né očekávání, a také od srd­ce jdoucí zpěv citlivě spo­jený s krušno­horský­mi motivy, je vždy nád­h­erný zážitek. A když na závěr vys­toupení jed­notlivých sborů z Chomu­to­va, Mostu, Loun, Pos­tolo­port, Zschopau, Freiber­gu a Buch­holze zapíz­va­jí všech­ny sbo­ry společně, tak si uvě­domíme, kolik energie stá­lo nas­tu­dovat společné vys­toupení více než 200 zpě­vaček a zpěváků z Čes­ka i Sas­ka.

Hos­titelem je ten­tokrát 500 let starý kos­tel Sankt Kathari­nenkirche Buch­holz, který byl za druhé svě­tové války vážně poškozen.