Agrární spolupráce a 25 let Agrární komory Most

 

Projekt Agrární spolupráce

Konference českých a saských zemědělců dne 22. listopadu v Mostě byla spojena s oslavou 25 let Agrární komory Most. Její ředitelka Ludmila Holadová, předsedkyně zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří, podala obšírnou zprávu o stavu regionálního zemědělství a potravinářského průmyslu a poděkovala všem spolupracujícím partnerům za dosavadní úspěšnou spolupráci. Její spolupředseda Josef Kubiš, člen prezidia AK ČR, ředitel AGRO Jesenice u Prahy, její zprávu doplnil o další zajímavé informace. O stavu zemědělství na saské straně euroregionu informoval jednatel rolnického sdružení Bauernverband Ezgebirge Werner Bergelt. Za Ústecký kraj poděkovali Agrární komoře Most a jmenovitě Lídě Holadové náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák, předseda komise pro zemědělství a venkov Ústeckého kraje Miroslav Andrt a předseda krajské agrární komory Jaroslav Brožka. Poděkování jí dále vyslovili zástupci všech přítomných partnerů, např. starosta města Meziboří Petr Červenka, zástupci Euroregionu Krušnohoří a samozřejmě zástupci saských zemědělců.