Předvánoční komise

Předseda německé části komise pro hospodářství a turistiku Mathias Lißke pozval komisi tentokrát na předvánoční jednání do Crottendorfu, známému výrobou vánočních františků. Vyrábějí se zde 80 let a celý objekt se stal oblíbeným výletním místem pro rodiny s dětmi. Cestovní ruch byl také hlavním tématem jednání komise. Její členové doporučili ke schválení dva projekty v oblasti turistiky a detailně se seznámili s činností Turistického svazu Krušnohoří (Tourismusverband Ezgebirge), kterou prezentovala jeho jednatelka Veronika Hiebel. Dosavadní spolupráce tohoto turistického svazu s euroregionem a českými destinačními agenturami se velmi osvědčila a doufejme, že bude pokračovat i po odchodu této schopné a pracovité jednatelky na vyšší post na úrovni turistického marketinku celého Saska. Po jednání následovala exkurze ve vánoční atmosféře.