Tip na výlet

Mimořádná výstava „Sachsen Böhmen 7000“ ve Státním archeologickém muzeu Chemnitz

V letáčku vydaném pro tuto výstavu čteme: Když Wettinerové a Jiří z Poděbrad v roce 1459 ve smlouvě uzavřené v Chebu stanovili hranice mezi Saským kurfiřstvím a Českým královstvím, zdokumentovali tak k dnešnímu dni ty nejstarší hranice v Evropě.  A od té doby se vyznačuje život v hraničním regionu snahou o volné přeshraničními vztahy, pocitem sounáležitosti a vzájemným kulturním prolínáním.  Tyto mimořádné vztahy mezi Saskem a Českem jsou návštěvníkům vynikajícím způsobem prezentovány na této velmi zajímavé výstavě pomocí 400 objektů. Jsou to staré dokumenty, významná umělecká díla, ale i originální zpravodajství o událostech na pražském velvyslanectví v roce 1989. Výstava ukazuje dobu od osídlení našeho území až po turistické vztahy ve 20. století, s malými předměty, které si lidé z tehdejších cest přiváželi, a prezentuje staletou čilou výměnu mezi lidmi v tomto regionu. Výstavu, jejíž kooperační partner je Národní galerie Praha, můžete navštívit do konce března.