Nové záměry

Hornická spolupráce a soutěž mladých hasičů euroregionu byly náměty projektů, které projednal předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiří Hlinka a jednatel Mgr. František Bína se saskými partnery v Oseku 22. ledna. Z Marienbergu přijala Constanze Ulbricht, vedoucí volnočasového zařízení Baldauf Villa a režisér divadla v Annabergu Gerd Schlott. Spolu s českými hornickými spolky připraví představení horníků s průvodem u příležitosti 300 let od úmrtí  slavného  saského zakladatele vědeckého  rudného dolování a geologie. Byl jím Wilhelm Heinrich von Třeba, který působil dlouho v Marienbergu a Freibergu, přítel J.W. Goetha. Mladí hasiči připravují svou tradiční soutěž, která se uskuteční tentokrát v červnu na saské straně a v Oseku už byly 22. 1. domluveny podrobnosti. Do jednání se již aktivně zapojil i nový starosta Oseku Ing. Jiří Macháček