Krizový management

Přeshraniční zásahy hasičů a záchranářů, ale i tradiční soutěž mladých hasičů euroregionu, to byly hlavní body jednání komise pro krizový management v Oseku 19. 2. 2019.
Pro soutěž mladých hasičů již žadatel, Erzgebirgskreis (Krušnohorský okres), připravil podrobné propozice s časovým plánem. Zbývá ještě dojednat a upřesnit některé disciplíny a výstroj mladých hasičů, ale k tomu dojde na setkání pořadatelů v květnu přímo na místě soutěže, v mládežnické ubytovně Jugendherberge Homersdorf v rekreačním areálu „Am Greifenbachstauweiher“. Dlouhá diskuse se vedla o možnosti zásahu v případě požáru či nehody na druhé straně hranice. Komise se shodla na tom, že se k této problematice sejde se sousedním Euroregionem Elbe/Labe a se zástupci Ústeckého kraje počátkem května.
Na pořadu bylo také hodnocení tří projektů v oblasti krizového managementu pro rozhodování Lokálního řídícího výboru. Po důkladném projednání nakonec všechny tyto tři projekty byly doporučeny. Pro další období komise plánuje pokračování v osvědčené soutěži mladých hasičů, ve svém úsilí o přeshraniční zásahy hasičů a záchranářů a v jejich jazykové přípravě na společné nasazení. K tomu velkou měrou již přispěl Ústecký kraj, který uhradil ze svých prostředků dotisk stávajícího záchranářského slovníčku pro praktické využití při zásahu a aktualizoval ho. Na jednání se představila nová zástupkyně Ústeckého kraje v komisi, Bc. Adéla Lehečková.