Rada Euroregionu Krušnohoří v Žatci

Euroregion čekají změny

Žatecký místostarosta, člen Rady Euroregionu Krušnohoří, připravil její zasedání 1. března v Galerii Sladovna Žatec. Rada se po zprávě o činnosti jednatelství podrobně seznámila s podanými projekty do Lokálního řídícího výboru a se stanovisky svých odborných komisí, se kterými se shoduje. Rozhodnuto o nich bude v Mostě 6. března. Nejdůležitějším bodem však byla příprava valné hromady, která se uskuteční 29. března 2019 na zámku Červený Hrádek v Jirkově. Rada dlouze diskutovala o navrženém programu a po změnách v pořadí podstatných bodů ho schválila. Připravila také volby nové rady s tím, že po předjednání před valnou hromadou rada na jejím zasedání návrhy členů přednese. Zprávu o hospodaření sdružení a návrh rozpočtu na rok 2019 přednese Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořan. Revizní komise bude na valné hromadě doplněna. Rada poté jednomyslně zvolila Mgr. Michala Soukupa, ředitele Oblastního muzea Most členem komise pro kulturu a mládež. Důvodem bylo spojení mostecké galerie s muzeem. Ing. Petra Konečná představila za velkého zájmu návrh nových internetových stránek české části euroregionu, které odpovídají novým požadavkům a lépe navazují na stránky jeho německé části. Rada je pozitivně ocenila. Na závěr jednání se všichni členové rady zúčastnili exkurze v galerii, kterou Jaroslav Špička zasvěceně komentoval.