Česko, Sasko a Polsko slaví společně

Pozván­ka na Výroční kon­fer­en­ci 2019 v Tro­jzemí

Víte,…
… co mají Češi, Něm­ci a Polá­ci společného?
… jak změni­ly dotace z Evrop­ské unie pohraničí?
… do kterých pro­jek­tů mají všich­ni chuť se zapo­jit?
… jak chut­ná kulinářsky Česko, Sasko a Pol­sko?

Při­jďte 30. 4. a 1. 5. 2019 na česko-sasko-pol­ské pomezí a dozvíte se více o Vašich evrop­ských sousedech. Již 15 let jsou Česko a Pol­sko součástí Evrop­ské unie. A to je tře­ba oslav­it! Srdečně Vás zveme na naši společ­nou Výroční akci.

3 země – 3 pro­gramy – 1 výroční akce

Pro­gram včet­ně míst konání naleznete zde .

Obě akce jsou bez hran­ic a bez poplatků.

Vzh­le­dem k omezené kapac­itě se prosím na 30.4.2019 přih­laště a to do 20.03.2019 na kontakt@sn-cz2020.eu a zajistěte si tak své mís­to!