Sociální komise

Česká část sociální komise Euroregionu Krušnohoří se sešla 27. března v Mostě, aby reagovala na návrh její německé části. Ta totiž navrhuje, aby se jednání omezila na dvě základní zasedání v roce, kromě projednávání mimořádných projektových návrhů a podle aktuálních potřeb, např. při zpracování rozvojové strategie euroregionu. Německá strana navrhla také spojení sociální komise s komisí školskou. Na mosteckém magistrátu se čeští členové komise shodli na tom, že považují čtvrtletní setkávání komise za optimální, komise nejen hodnotí projekty, ale vyměňuje si vzájemně informace a zkušenosti v mnoha oblastech a spojuje je s odbornými exkurzemi. Navrhli také další témata pro jednání v letošním roce. Jsou to: sociální bydlení, inkluze, dluhy a exekuce, rodinná problematika spojená s kompetencemi rodičů, s volným časem v rodině, také domácí násilí, problematika prostituce a v neposlední řadě jsou to i problémy virtuálního světa a jeho rizika. V mnoha případech je společné jednání se školskou komisí vhodné, ale čeští členové nepovažují za nutné obě komise spojit. Pro kvalitnější spolupráci v sociální oblasti považuje komise za nutné vypracovat síťové propojení sociální práce v obou částech euroregionu, institucí a dalších partnerů. Záměrem je vzájemná přeshraniční prezentace a zprostředkování kontaktů pro společné projekty.