Kraj a jeho euroregiony

Krizový management dvou Euroregionů, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, se sešel 7. května na Krajské úřadě Ústeckého kraje, aby se členové komisí těchto euroregionů se zástupci kraje společně zasadili o jednodušší přeshraniční zásahy v případě požárů, dopravních nehod či jiných mimořádných situací. Po obsáhlé diskusi se všichni shodli na tom, že připraví dopisy na příslušná ministerstva s vylíčením současného stavu z regionálního a přeshraničního pohledu a vyjádří nutnou potřebu jednoduchého přeshraničního zásahu v případě mimořádných událostí na druhé straně euroregionu. Součástí jednání byla také příprava soutěže mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Proběhne tentokrát ve dnech 21. – 23. června na saské straně v turistickém mládežnickém zařízení Jugendherberge Homersdorf v rekreačním areálu „Am Greifenbachstauweiher“. Na další soutěži mladých hasičů našeho euroregionu by se už mohl podílet i Euroregion Elbe/Labe. Na jednání komisí se přestavila nová jednatelka německé části našeho euroregionu Veronika Jahn, která také jednání výborně tlumočila.