Výroční zpráva 2018

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2018.

Výroční zpráva o činnosti Euroregionu Krušnohoří za rok 2018

 

Zpráva:

 • Plnění úkolů stanovených pro rok 2018
 • Realizace programu Interreg V-A
 • Komise Euroregionu Krušnohoří
 • Infopress
 • Projekty a akce euroregionu
 • Asociace euroregionů ČR a AGEG
 • Smluvní spolupráce
 • Jednatelství
 • Vývoj členské základny v roce 2018
 • Nová partnerství
 • Úkoly Euroregionu Krušnohoří pro rok 2019

 

– číst –

– Usnesení z jednání valné hromady české části sdružení Euroregion Krušnohoří –


Seznam členských organizací

– číst –


Seznam členských měst a obcí

– číst –


Komise Euroregionu Krušnohoří

– číst –


Rada Euroregionu Krušnohoří

– číst –


Plnění rozpočtu k 31.12.2018, plán 2019

– číst –


Zápis z revizní komise

– číst –