Euroregion v Meziboří a v čističce

Jednání Rady Euroregionu Krušnohoří se konají zpravidla jednou za měsíc a na různých místech. Meziboří je vždycky oblíbeným místem jednání a konalo se zde opět 17. května 2019. Na radnici v Meziboří se rada seznámila s realizací Fondu malých projektů a s přípravou nového programového období. Opět vyjádřila nespokojenost s krácením dotací na opakované malé projekty a uložila jednateli jednat o nich se zástupci MMR ČR. Podrobně projednala pak 22 projektových žádostí do Lokálního řídícího výboru a na základě stanovisek odborných komisí je doporučila k přijetí. Za Fond malých projektů cítí rada velkou zodpovědnost, protože tento fond euroregion spravuje. Na jednání rady se představila nová zástupkyně členské společnosti ČEZ v Euroregionu Krušnohoří Soňa Holingerová. Členové předchozí rady euroregionu se 23. 10. 2015 seznámili na exkurzi s modernizovanou úpravnou vody v Meziboří a nyní měli možnost ji opět navštívit spolu s novými členy rady. Na podrobné exkurzi ocenili investici do její přestavby v celkovém finančním objemu 238,5 milionů Kč, s koncepcí dalšího rozvoje a seznámili se na místě i s provozem. Pitná voda z úpravny vod v Meziboří patří dlouhodobě k nejkvalitnějším v České republice. Jako představitelé samospráv jsou členové rady dobře obeznámeni s problematikou pitné vody a oceňují přínos této moderní čističky pitné vody. Občané pozitivně hodnotí, že obce převzaly Severočeskou vodárenskou společnost.