Hornictví v euroregionu

Mezi nejaktivnější partnery přeshraniční spolupráce v našem euroregionu patří horníci. Společně realizovali nejen mnoho společných a prospěšných projektů zaměřených na rekultivace, zahlazování stop po důlní činnosti či na dopady vzestupu důlních vod, ale jsou to také projekty jejich vzájemné prezentace. Tak byla v Podkrušnohorském technickém muzeu na bývalém dole Julius III slavnostně otevřena jedinečná výstava o povrchovém dobývání hnědého uhlí na Mostecku, s rozměrným modelem povrchové šachty. Zahájil ji předseda správní rady Podkrušnohorského technického hornického muzea Ing. Vlastimil Vozka, který je novým předsedou Euroregionu Krušnohoří, dále primátor Mostu Mgr. Jan Paparega a ředitel tohoto muzea Zbyněk Jakš.