Kraj a jeho euroregion

Pro nového předsedu Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimila Vozku patří úzká spolupráce euroregionů a kraje k jeho největším prioritám. Proto také zorganizoval 29. 5. 2019 setkání s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a jeho spolupracovníky na krajském úřadě. Představil se zde ve své nové funkci, ovšem jako krajský zastupitel a poslanec Parlamentu ČR je zde dobře znám. Na společném jednání se všichni shodli na tom, že pro správu Fondu malých projektů není nezbytně nutné vytvářet novou strukturu – Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) – podle návrhu Evropské komise, protože dosavadní způsob společného rozhodování ve správě Fondu malých projektů se plně osvědčilo a funguje bezchybně. Dále se také shodli na společné přípravě na nové programové období, podobně, jako tomu bylo vždy v minulosti. Zástupci Euroregionu Krušnohoří seznámili hejtmana a jeho spolupracovníky s činností euroregionu a se záměry do nejbližší budoucnosti. Je to samozřejmě drobná každodenní přeshraniční spolupráce, ale také podpora hornických památek v rámci kulturního dědictví UNESCO Montanregion a udržení dvojjazyčného zpravodaje Euroregionu Krušnohoří Infopress.