Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci

 

Vážení přátelé,

blíží se opět doba pro podávání návrhů na udělení Ceny Euroregionu za vynikající přeshraniční spolupráci.

Výzva k podávání Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge propůjčí v letošním roce již po desáté Cenu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Tato cena je určena těm osobnostem, které se vynikajícím způsobem zasloužily o přeshraniční euroregionální spolupráci. Je zamýšlena jako vyznamenání těm osobnostem, jejichž angažovanost slouží k rozvoji soužití a sbližování lidí sousedních hraničních regionů.

Návrhy je třeba doručit do 15. září 2019 písemně či mailovou poštou do jednoho z obou jednatelství v Mostě a Freibergu.

Statut Ceny a adresy jednatelství, a rovněž informace o minulých předáváních Ceny, najdete na našich webových stránkách http://euroreg.cz

Pokud byl někdo již jednou navrhován a Cenu neobdržel, může být s písemným zdůvodněním navržen znovu.

Dosavadní držitelé Ceny:

  1. Constanze Ulbricht, vedoucí volnočasového zařízení Freizeitzentrum Baldauf Villa v Marienbergu
  2. Libuše Pokorná, ředitelka Oblastního muzea v Mostě
  3. Jitka Gavdunová, starostka Vejprty a Bernd Schlegel, starosta Bärensteinu
  4. Beate Ebenhöh a František Bína, jednatelé Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge
  5. Václav Hofmann, ředitel Městského divadla Most
  6. Helmut Schramm, velitel hasičů v Annabergu a Jiří Prokeš, velitel hasičů ve Vejprtech
  7. Wolfram Liebing, starosta Wolkensteinu
  8. Heinz Lohse z Rechenbergu-Bienemühle a Petr Fišer z Českého Jiřetína.
  9. Dietmar Bastian z Annabergu-Buchholze a Gertruda Liptáková z Teplic