Přeshraniční soutěž mladých hasičů o putovní pohár hejtmana

V letošním roce proběhla tato tradiční oblíbená soutěž mladých hasičů obou částí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge v červnu v saském Hormersdorfu a putovní pohár hejtmana získalo družstvo Jirkova. A už se připravuje jeho pokračování, podle přijatého pravidla na české straně. V pondělí 5. srpna se předběžně v Jirkově na jednání starostky Jirkova Mgr. Dariny Kováčové, která je také členkou rady Euroregionu Krušnohoří, předsedy komise krizového managementu Euroregionu Krušnohoří, Ing. Jiřího Hlinky a jednatele Mgr. Františka Bíny se zástupcem jirkovských hasičů Pavlem Kovářem dohodlo, že tentokrát soutěž připraví Jirkov. Její příprava vyžaduje značnou organizační práci, vždyť se jedná o více než 100 soutěžících, jejich doprovod, vybavení soutěžních stanovišť, zajištění stravování a ubytování, tlumočení. Mezinárodní soutěž mladých hasičů patří mezi nejoblíbenější akce euroregionu.