Cena Euroregionu Krušnohoří připravena

Ocenění za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci udělu­je eurore­gion již deset let. V letošním roce je za česk­ou stranu navržen staros­ta Mez­i­boří Petr Čer­ven­ka a na německé straně byli navrženi k oceněni staros­ta jeho part­ner­ského měs­ta Say­da Volk­er Krön­ert a Uwe Schulze ze spolku pro památkovou péči Vere­in Denkmalpflege Weipert e.V. Cena bude předá­na na zasedání společného grémia eurore­gionu ve Freiber­gu 28. 11. 2019. Je jí tradičně pohár z lesního skla, zho­tovený ve fir­mě Stu­dio Novot­ný Glass v Novém Boru.

Dosavad­ní držitelé Ceny:

  1. Con­stanze Ulbricht, vedoucí vol­nočasového zařízení Freizeitzen­trum Bal­dauf Vil­la v Marien­ber­gu
  2. Libuše Poko­rná, ředitel­ka Oblast­ního muzea v Mostě
  3. Jit­ka Gav­dunová, starost­ka Vejprty a Bernd Schlegel, staros­ta Bären­steinu
  4. Beate Eben­höh a Fran­tišek Bína, jed­natelé Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge
  5. Václav Hof­mann, ředi­tel Měst­ského divad­la Most
  6. Hel­mut Schramm, veli­tel hasičů v Annaber­gu a Jiří Prokeš, veli­tel hasičů ve Vejprtech
  7. Wol­fram Liebing, staros­ta Wolken­steinu
  8. Heinz Lohse z Rechen­ber­gu-Bienemüh­le a Petr Fišer z Českého Jiřetí­na.
  9. Diet­mar Bas­t­ian z Annaber­gu-Buch­holze a Gertru­da Lip­táková z Teplic