Pozvánka na tradiční adventní koncert

Tradiční advent­ní kon­cert Eurore­gionu Krušno­hoří se koná ten­tokrát 30. listopadu v 16 hod. v chrá­mu St. Marien ve Freiber­gu 

Plakat-final-kor­rigiert