Zimní hry česko-saských euroregionů

Prvním letošním pro­jek­tem s účastí naše­ho eurore­gionu jsou Zim­ní hry Ore Moun­tan. Mohou se jich zúčast­nit zájem­ci ze všech česko-saských eurore­gionů. Lead­part­nerem pro­jek­tu je sportovní klub Kreis­s­port­bund Erzge­birge e.V. a pro­jek­tovým part­nerem Eurore­gion Krušno­hoří. Zim­ní hry byly zahá­je­ny 28.1.2020 a zúčast­ni­lo se jich 304 dětí a mládeže, napad­lo i dostatek sněhu. Zim­ní hry budou pokračo­vat 4. 2. 2020. https://www.ksberzgebirge.de/erzgebirgsspiele/ausschreibungen/