Euroregionální soutěž 4. 2. 2020 v běhu na lyžích zrušena

Zim­ní sportovní hry Ore Moun­tan měly pokračo­vat dne 4.února 2020 v areálu Sparkassen Skiare­na Ober­wiesen­thal soutěží v běhu na lyžích. Účast­ní­ci závo­du, rozdělení podle věkových skupin, si tu na vyz­načeném okruhu měli užít česko-sask­ou zim­ní soutěž, ale bohužel se vzh­le­dem k nedostatečným sněhovým pod­mínkám tato soutěž neuskuteční