Nové projekty? Nové workshopy pro Vás!

 • Máte zají­mavý nápad na přeshraniční pro­jekt?
 • Hledáte v Sasku part­nera pro ten­to pro­jek­tový záměr?

 

Pokud ano, jsou pro Vás naše work­shopy to pravé! Pozne­jte další příznivce přeshraniční spolupráce, poraďte se se zkušený­mi koop­er­ační­mi part­nery a společně rozviňte nápady na nové – velké či malé pro­jek­ty. V pri­or­it­ních osách 3 vzdělávání a 4 part­ner­ská spolupráce jsou pro nové pro­jek­ty ještě finanční prostřed­ky.

 

Work­shopy jsou společ­nou ini­cia­tivou Společného sekre­tar­iá­tu, eurore­gionů a kra­jů.

 

Kdy a kde?

 

 • Eurore­gion Neisse-Nisa-Nysa:
  • 16.3.202010:30 hodin
  • Kra­jský úřad Libereck­ého kra­je, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

 

 • EUREGIO EGRENSIS:
  • 23.3.202011:00 hodin
  • Měst­ské kul­turní středisko Plesná, Náměstí Svo­body 52, 351 35 Plesná

 

 • Eurore­gionu Erzge­birge-Krušno­hoří:
  • 24.3.202011:30 hodin
  • Zen­trum für Inno­va­tion und Unternehmer­tum (GIZEF), Am St. Niclas Schacht 13, 09599 Freiberg

 

 • Eurore­gion Elbe/Labe:
  • 21.4.202011:30 hodin
  • Kul­tur­rathaus Dres­den, Königstraße 15, 01097 Dres­den

 

Work­shopy budou probíhat u čtyř infor­mačních stánků. Téma­ta jsou:

 

 1. Fond malých pro­jek­tů: pod­mínky pro poskyt­nutí dotace a post­up
 2. Velké pro­jek­ty:              pod­mínky pro poskyt­nutí dotace a post­up
 3. Úspěšné pro­jek­ty:        výsled­ky pro­jek­tů „naži­vo“, odborná konzul­tace a předání zkušenos­tí
  od stá­va­jících pří­jem­ců
 4. NOVĚ: rych­lý test:        při­jďte se svý­mi pro­jek­tový­mi nápady a zkonzul­tu­jte je s námi ihned!

 

Na každém infor­mačním stánku Vám rádi zdar­ma poradíme v obou jazy­cích a zod­povíme Vaše otázky.

Občer­stvení je zajištěno.

 

Přih­laste se e‑mailem na kontakt@sn-cz2020.eu

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Váš Společný sekre­tar­iát