Informace o změnách v cestování k našim sousedům

Vlá­da rozšíři­la okruh ciz­inců, kteří mohou za jas­ně stanovených pod­mínek vstoupit na území Čes­ka. Nově mohou za určitých pod­mínek přices­to­vat občané EU za účelem výkonu eko­nom­ické čin­nos­ti nebo stu­den­ti vysokých škol ze zemí EU, viz. přiložená tab­ul­ka.

Bližší infor­ma­ce a kom­plet­ní výjimky zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx
https://www.mvcr.cz/…/lide-s-maximalne-ctyri-dny-starym-neg…
https://prag.diplo.de/cz-cs/aktuelles/-/2332068
https://www.mzv.cz/…/aktualni_…/nemecko_informace_covid.html