SOUTĚŽ KRUŠNOHORSKÁ NEJ ZA ROK 2019 — PRODLOUŽENO DO 31. 5. 2020

Nomin­u­jte NEJ novinku ces­tovního ruchu za rok 2019

Veře­jnost může opět ocen­it nejvy­dařenější novinku v oblasti ces­tovního ruchu v Krušno­hoří. SPO-NA, sdružu­jící Des­ti­nační agen­tu­ru Krušné hory, Okres­ní hospodářsk­ou komoru Most, Hospodářsk­ou a sociál­ní rady Mostec­ka a Eurore­gion Krušno­hoří, vyh­lási­la soutěž Krušno­horská NEJ za rok 2019.

Více infor­ma­cí naleznete zde: https://www.krusnehory.eu/aktuality/1‑soutez-krusnohorska-nej-za-rok-2019-prodlouzeno-do-31–5‑2020?fbclid=IwAR12EUV0gNI_NKryFLOUaG7U2UTBOuTJxYNRW9nKSJs-W3kv71WvNUaNyHM