I letos se koná úspěšný Krušnohorský Byznys Day

Krušnohorský Byznys DAY aneb “Ulov si svoji obchodní příležitost”

Okres­ní hospodářská komo­ra v Chomu­tově https://www.ohkcv.cz/ pořádá dnes 17.9. od 17. hodin tradiční Krušno­horský Byznys DAY v Zooparku v  Chomu­tově https://zoopark.cz/.
Z Fon­du malých pro­jek­tů, který eurore­gion spravu­je, byla tato akce v předešlých letech také pod­poře­na.
  Pozor, letos na Vás čeká inter­ak­tivní pro­gram v zálesáck­ém sty­lu  aneb “Ulov si svo­ji obchod­ní příleži­tost” .