Výjimka pro dva kraje končí. Pro Německo je riziková celá ČR

  Německo v pátek večer zařadi­lo na sez­nam epi­demicky rizikových oblastí i Ústecký a Moravskoslezský kraj, riziková tak je na německ­ém sez­na­mu celá Česká repub­li­ka. Závěr vzešlý z pátečního mimořád­ného jed­nání grémia německ­ých min­is­ter­stev zdravot­nictví, vni­tra a zahraničí potvrdil na Twit­teru český min­istr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Pro ces­ty z rizikových oblastí do Němec­ka je nyní požadován neg­a­tivní test na koron­avirus, nebo povin­ná karan­ténu s násled­ným testem v Německu. Od říj­na bude vyžadová­na karan­té­na plošně, ukončit ji bude možné až po pěti dnech neg­a­tivním roz­borem. Výjimky proza­tím mají řidiči kamionů či pendleři, pokud nema­jí příz­naky nemo­ci covid-19.