Od 1.10. do Saska na 24 hodin bez karantény

Sasko od 1.10.  umožní vst­up lidem z Čes­ka bez nut­nos­ti karan­tény, pokud jejich pobyt nepřesáhne 24 hodin, uved­la v úterý večer saská min­istryně zdravot­nictví Petra Köp­pigová. Něm­ci pak budou moci v Česku zůs­tat až 48 hodin. Německo od min­ulého týdne považu­je Česk­ou repub­liku za rizikovou oblast, při ces­tách z ČR do Němec­ka je tak nezbyt­né dodržo­vat karan­tén­ní opatření.

Zdroj:

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/do-saska-bude-mozne-jet-na-24-hodin-bez-karanteny-40337770?fbclid=IwAR2KBZ_br3j5rlsCuDtP8Ol4NnETLCzJKyo_qcXPVBXONckncMM95Fs0Uzk#utm_source=facebook&utm_medium=sharebt&utm_campaign=web