Německo se na měsíc uzavře do karantény, školy a obchody ale nechá otevřené

Německo dnešním dnem 2. listopadu do konce měsíce zavádí rozsáhlou karan­tén­ní uzávěru, aby zas­tavi­lo prud­ký nárůst poč­tu nových pří­padů koron­avi­rové infekce. Oznámi­la to po jed­nání s pre­miéry spolkových zemí kan­cléř­ka Angela Merkelová, která upo­zorni­la na znepoko­jivé tem­po šíření nákazy.

Kan­cléř­ka se na videokon­fer­en­ci s pre­miéry spolkových zemí dohod­la, že se do konce listopadu uza­vřou hospody, bary, restau­race, divad­la či kina, otevřené naopak zůs­tanou školy, školky nebo obchody. Omezeno bude i shro­mažďování, sejít se bude moci max­imál­ně deset lidí z nejvýše dvou domác­nos­tí.

„Dohodli jsme se na vel­mi tvrdých opatření,” řekla Merkelová. S tím na tiskové kon­fer­en­ci souh­lasili i berlín­ský primá­tor Michael Müller a bavorský pre­miér Markus Söder, který dnešek označil za den těžkých rozhod­nutí.

Kan­cléř­ka se na videokon­fer­en­ci s pre­miéry spolkových zemí dohod­la, že se do konce listopadu uza­vřou hospody, bary, restau­race, divad­la či kina, otevřené naopak zůs­tanou školy, školky nebo obchody. Omezeno bude i shro­mažďování, sejít se bude moci max­imál­ně deset lidí z nejvýše dvou domác­nos­tí.

„Dohodli jsme se na vel­mi tvrdých opatření,” řekla Merkelová. S tím na tiskové kon­fer­en­ci souh­lasili i berlín­ský primá­tor Michael Müller a bavorský pre­miér Markus Söder, který dnešek označil za den těžkých rozhod­nutí.

Müller řekl, že pokud veře­jnost nad­cháze­jící čtyři týd­ny bude opatření solidárně a zod­pověd­ně dodržo­vat, pak exis­tu­jí dobré vyh­líd­ky na zvlád­nutí krize a na zlepšení nepříznivého vývo­je. K solidární­mu chování vyz­val také Söder.

Zdroj: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/nemecko-se-na-mesic-uzavre-do-karanteny-skoly-a-obchody-ale-necha-otevrene-40340621?fbclid=IwAR15AtrFuQX0LSouwqSS7P2MFxvHSFXvbqyw6zVfVeV-l6PEE7V88kGArgs#dop_ab_variant=0&dop_req_id=c8oLhvrob7W-202010290646&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=z‑boxiku&utm_source=www.seznam.cz